Λαστιχάκι κλεισίματος βιβλίου

Τοποθέτηση λάστιχου κλεισίματος στο βιβλίο