Ημερολόγια Craft & Eco

Tropic ημερήσιο ημερολόγιο

Ημερολόγιο με τροπικά σχέδια στο εξώφυλλο.

Eco elastic ημερολόγιο

Ημερολόγιο με ανακυκλωμένο και χειροποίητο εξώφυλλο.

Craft ημερολόγιο

Ημερολόγιο με βελούδινη υφή στο εξώφυλλο εύκαμπτο

Naturale ημερήσιο ημερολόγιο 17Χ25 & 14Χ21

Ημερολόγιο με οικολογικό εξώφυλλο.

Naturale εβδομαδιαίο ημερολόγιο 17Χ25

Ημερολόγιο με οικολογικό εξώφυλλο.

Lino ημερήσιο ημερολόγιο 17Χ25

Ημερολόγιο με υφασμάτινο εξώφυλλο.

Lino ημερήσιο ημερολόγιο 14Χ21

Ημερολόγιο με υφασμάτινο εξώφυλλο.

Lino εβδομαδιαίο ημερολόγιο 17Χ25

Ημερολόγιο με υφασμάτινο εξώφυλλο.

Lino ημερήσιο ημερολόγιο 12Χ17

Ημερολόγιο με υφασμάτινο εξώφυλλο.

Senti ημερήσιο ημερολόγιο 17Χ25

Ημερολόγιο με σχέδια στο εξώφυλλο.

Senti ημερήσιο ημερολόγιο 14Χ21

Ημερολόγιο με σχέδια στο εξώφυλλο.

Senti ημερήσιο ημερολόγιο 12Χ17

Ημερολόγιο με σχέδια στο εξώφυλλο.

Senti εβδομαδιαίο ημερολόγιο 17Χ25

Ημερολόγιο με σχέδια στο εξώφυλλο.

Senti εβδομαδιαίο ημερολόγιο 13Χ21

Ημερολόγιο με σχέδια στο εξώφυλλο.

Senti ημερήσιο ημερολόγιο 9Χ13

Ημερολόγιο με σχέδια στο εξώφυλλο.