Μπλοκ Σημειώσεων

Μπλοκ σημειώσεων ημέρας

Μπλοκ σημειώσεων με πεδίο για σημειώσεις ημέρας.

Μπλοκ σχεδίου blank

Μπλοκ σχεδίου blank κατάλληλο για σχεδιασμό