Τηλεφωνικά Ευρετήρια

Laminated τηλεφωνικό ευρετήριο

Τηλεφωνικό ευρετήριο με μονόχρωμο εξώφυλλο.

Τηλεφωνικό ευρετήριο ντοσιέ με κρίκους

Τηλεφωνικό ευρετήριο ντοσιέ με κρίκους.

Simple τηλεφωνικό ευρετήριο

Τηλεφωνικό ευρετήριο με μονόχρωμο σκληρό εξώφυλλο.

Artist τηλεφωνικό ευρετήριο

Τηλεφωνικό ευρετήριο με θεματικό εξώφυλλο.