• τηλεφωνικό ευρετήριο
 • τηλεφωνικό ευρετήριο
 • τηλεφωνικό ευρετήριο
 • τηλεφωνικό ευρετήριο
 • εσωτερικό ευρετηρίου

Laminated phonebook

Phonebook with one coloured cover.

Category:
Share

Phonebook with one coloured cover. Case bound with foam and pointed book corners.

Phonebook layout:

 • Avaliable sizes 14Χ21, 12Χ17 cm – 256 pages, 8,5Χ16,5 cm – pages 100
 • Paper ivory
 • Laminated tabs
 • Article code: 14Χ21 9011, 12Χ17 9311, 8,5Χ16,5  9009
 • Package: 5 pieces / package with different colour per item.
 • Minimum order quantity: 5 or 6 pieces per aritcle with minimum total order ( with different products combination) 100,00€ (without VAT).
 • Availability updating: one day after the order receipt.
 • Delivery time: 4 days from order confirmation on condition that all products are available.
 • Products return: should be accepted when a flaw is noticed and replacement is arranged.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας παρακάτω.