• τηλεφωνικό ευρετήριο
 • τηλεφωνικό ευρετήριο
 • τηλεφωνικό ευρετήριο
 • τηλεφωνικό ευρετήριο
 • τηλεφωνικό ευρετήριο
 • εσωτερικό ευρετηρίου

Simple phonebook

Phonebook with hard cover.

Category:
Share

Phonebook with hard cover.Hard binding with pointed book corners.

Phonebook layout:

 • Avaliable sizes 17Χ25, 14Χ21, 12Χ17 cm -208 pages, 17X25, 14X21, 12X22, 12X17, 7Χ10 cm  – 100 pages
 • Paper ivory
 • Article code: 208 pages 17Χ25 1211, 14X21 1011, 12X17 1311, 100 pages 17Χ25 1201, 14Χ21 1001, 12Χ22 1004, 12Χ17 1301, 7Χ10 1003
 • Package: 5 pieces / package with different colour per item.
 • Minimum order quantity: 5 or 6 pieces per aritcle with minimum total order ( with different products combination) 100,00€ (without VAT).
 • Availability updating: one day after the order receipt.
 • Delivery time: 4 days from order confirmation on condition that all products are available.
 • Products return: should be accepted when a flaw is noticed and replacement is arranged.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας παρακάτω.